Joller og mindre både på stranden i Solrød

I 2015 foretog DN Solrød en optæling af  joller og mindre både, som var trukket op i strandklitterne  i Solrød Strand.

Vi har i Solrød en dejlig strand, hvor både borgere og udefrakommende søger rekreation på alle årstider. Om vinteren er stranden især til glæde for vandrere, hundeluftere, vinterbadere og løbere. Om sommeren gælder det naturligvis badende, roere og sejlende.

Om både:
Både uden motor må kortvarigt lægges op på strandbredden, men aldrig op i klitterne. Solrød Kommune meddeler, at bådene dog kan ligge på strandbredden i en længere periode, hvis de ikke generer almindelig færdsel og ophold – og såfremt de ikke skaderne klitterne.
Nogle bådejere opbevarer deres mindre sejlbåde, joller og surfboards i klitterne gennem vinteren. Når bådene trækkes op i klitterne får de ”åbne sår”, hvor østenvinden rigtig kan få fat og flytte rundt på sandet. Det ses tydeligst, hvor stierne fra vejene fører gennem klitterne. Her ender meget af sandet oppe på vejene. En optælling i januar 2014 viste, at der ligger ca. 65 mindre både, grej og surfboards i klitterne. Det er voldsomt mange, og bådejerne opfordres derfor til at tage deres både og udstyr hjem eller flytte dem til de lokale havne.

Eksempel på både, som om vinteren er trukket op i klitterne til skade både for kystsikringen og for klitterne.

Foto: Martin Wagner

Naturstyrelsen oplyste i 2015, at ejendomme ned mod havet juridisk går helt ned til vandkanten – selvom matrikelkortet viser en afgrænsning før stranden. Det er således ejeren af ”sidste grund mod stranden”, der skal give tilladelse til at mindre både, surfboards o. lign. må lægges op i klitten ud for ejendommen.

Der er i Naturbeskyttelsesloven (www.naturstyrelsen/Lovstof/Lovomraader/) nærmere beskrevet regler for strandbeskyttelse (se § 22). Strandområdet er således beskyttet af en strandbeskyttelseslinie, som i Solrød går meget tæt på husene. I området mellem denne og havet er der bestemmelser for, hvorledes strandområdet må benyttes. På Danmarks Miljøportal (http://kort.arealinfo.dk) kan du se, hvor strandbeskyttelseslinien går på din ejendom.

Endnu et eksempel på større både, som i vinters var trukket op i klitterne.

Foto: Martin Wagner

Du kan også læse mere på Solrød Kommunes hjemmeside: www.solrod.dk under menupunkt: Vand og natur – Stranden.