Hvert år arrangerer DN Solrød forskellige arrangementer og ture. I billedeserien ovenfor kan du se eksempler på ture og arrangementer, som DN Solrød har gennemført.

Hvis du bare har lyst til at gå en tur og få lidt frisk luft er du velkommen til, at tilmelde dig en af vores ture.  Hold dig opdateret her på siden under Arrangementer.

Har du idéer til nye projekter, naturpleje, ture eller et arrangement/foredrag, så skal du være velkommen til at kontakte os!

I Solrød kommune er DN Solrød repræsenteret i råd og arbejdsgrupper

Grønt Råd

Rådet består af to politisk udvalgte medlemmer samt en repræsentant fra Friluftsrådet, Landbrugets organisation Gefion, DN Solrød, Naturstyrelsen Østsjælland.

Rådet fungerer som et rådgivende organ for Byrådet med hensyn til beslutninger vedr. natur og miljø i det åbne land i Solrød. Rådet har ingen selvstændig beslutningskompetence.

Referater fra rådets møder offentliggøres efter godkendelse i Byrådet og kan ses på kommunens hjemmeside, følg dette link

Udviklingsgruppe om kystsikring

Udviklingsgruppen består af en repræsentant fra de fire grundejerforeninger ved stranden: Søndre Jersie Strand, Jersie Strand, Solrød Strand, Karlstrup Strand samt DN Solrød og Teknisk Forvaltning. Arbejdsgruppen skal indstille sit løsningsforslag til kystsikring ud fra kommunens Risikostyringsplan til Byrådet. Arbejdet afsluttes foråret 2017.

Eksempler på DN Solrøds tidligere aktiviteter

Giftfri have

I 2016 deltog DN Solrød i samarbejde med Grønt Råd i en landsdækkende kampagne om at fremme giftfri haver. Der blev tilmeldt mange haver i Solrød og omegn.

Læs mere om giftfri haver, og tilmeld dig på http://giftfri-have.dk/

 

Kystsikring

I 2016 kom kystsikring på dagsordenen i Solrød Strand, og der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af DN Solrød. Behovet for kystsikring blev klart for alle, da strandområdet d. 4. januar 2017 blev udsat for forhøjet vandstand, som nåede op på 180 cm over normalen

Foto: Annie Henriksen

I 2014/2015 arbejdede DN Solrød i samarbejde med kommunen på etablering af en frokostplads ved Trylleskoven. I dag er frokostpladsen et populært område hvor du kan grille medbragt mad, men du kan om sommeren også købe lettere mad.

DN Solrød arrangerer om vinteren aktuelle foredrag. Vi har f.eks. har Ulla Greve fortalt om svanerne ved det fredede naturområde Staunings ø, og vist mange flotte billeder..

Staunings Ø er en halvø, der er 2 km lang. Bagved ligger lagunesøer med store sivskove og et rigt fugleliv året rundt - især svaner, gåse- og andefugle.

Foto: Ib Søgaard

DN Solrød er altid med på gode idéer til projektarbejde