Foto ovenfor: Ib Søgaard

 

Karlstrup Kalkgrav er et rekreativt område i Solrød Kommune, der specielt i sommerhalvåret besøges af mange, som går på opdagelse eller blot nyder den storslåede natur.

Karlstrup Kalkgrav ligger i Solrød Kommune i området mellem Silovej, Højagervej og Tåstrupvej.  Der er let adgang til området fra motorvej E20, frakørsel 30.  Det anbefales at benytte P-pladserne på Silovej og Tåstrupvej. Kalkgraven forvaltes af Naturstyrelsen sammen med den tilstødende Firemileskov samt Karlstrup og Karlslunde Moser.

 

Brydning af kalk

I Karlstrup ligger de tykke kalklag få meter under muldjorden, og i 1843 startede kammerherre Carlsen fra Gl. Køgegård kalkbrydning på stedet.  Senere oprettes Kagstrup Kalkværk, som byggede flere ovne til brænding af kalken, men især efter 2. verdenskrig tog kalkbrydningen fart.  Aalborg Portland Cement udvandt store mængder kalk og kridt.  Mange typehuse rundt om København er bygget med mørtel fra Karlstrup.  Produktionen stoppede i 1975, og i bunden af kalkgraven opstod en sø, som er 14 m dyb og udgør 6 ha af hele området, der er 30 ha stort.  

Fra kanten af kalkgraven får man et kig ned i landskabsdannelsen, der er sket over millioner af år. Kalklagene i Karlstrup er op til 2000 m tykke og dannet i Kridttiden for 100-65 mio. år siden og i Danientiden for 65-60 mio år siden. Dengang var store dele af Danmark dækket af hav, hvor der levede forskellige dyr og alger. Når de døde, sank de til bunds og deres skaller dannede gennem tiden de tykke lag af kridt- og kalksten.

 

Forsteninger og fiskeler

I skrænterne rundt om søen findes mange forsteninger f.eks. af søpindsvin, armfødder, søliljer og hajtænder. Kalkgravens skrænter består udelukkende af bryozokalk fra Danientiden, mens Kridttidens skrivekridt, der er ældre, mest ligger under søens overflade. I den nordøstlige ende af kalkgraven ses lige over søens overflade et få centimeter tykt lag af såkaldt Fiskeler på grænsen mellem skrivekridt og bryozokalk.

Fiskeleret blev dannet, da dinosaurerne uddøde for 65 mio. år siden, hvor meteornedslag lagde Jorden mørk på grund af støv hvirvlet op i atmosfæren. Dermed fik planterne ikke lys til fotosyntese, og fødekæden blev brudt. Ca. 70 pct. af Kridttidens dyreliv uddøde ved overgangen til Danientid.

 

Vær forsigtig

Siden kalkproduktionen stoppede, har kalkgraven udviklet sig til et spændende naturområde, som har fået sit eget specielle dyre- og planteliv.  Men graver man lidt i kalken, finder man fossiler fra en tidsepoke, hvor de geologiske og klimatiske forhold var helt anderledes end i dag.  Der er fri adgang til Karlstrup Kalkgrav, men det er vigtigt at færdes med forsigtighed og under hensyntagen til naturen.  Der kan være risiko for nedstyrtninger, og badning anbefales ikke.

Søen er op til 14 m dyb. En pumpe ved sydbredden holder konstant vandstanden i et niveau 4 m under vandfladen i Køge Bugt. Hvis pumpen standsede, ville vandet i søen stige 5-8 m. Vandet er rent grundvand, men pga. for højt indhold af nikkel, er det ikke brugbart som drikkevand.

 

Guidede ture med DN

Danmarks Naturfredningsforening Solrød Afd. arrangerer hvert år guidede ture i kalkgraven, hvor vi fortæller både om naturen og om den store kalkproduktion, der blomstrede op efter krigen.  På turen er der også mulighed for at gå på fossiljagt efter forstenede søpindsvin og andre aftryk af dyr, der levede for mange millioner år siden.  Det er en god idé at medbringe hammer og mejsel og evt. tage gummistøvler på, da våd kalk sviner fodtøjet.

Foto: Ib Søgaard

Der er gode adgangsforhold til området som dog ikke er velegnet for dårligt gående. Der er sti for gående hele vejen rundt langs søen og en mindre sti på kalkgravens overkant.

I 2004 udgav Naturstyrelsen denne folder om geologien og fossiler i Kalkgraven. Klik på billedet for at se folderen

Kalkgraven har ikke altid set ud, som den gør i dag. Læs lidt om kalkgravens historie og dens fauna og geologi. Klik på billedet af folderen, som er lavet af Ida Marker i 2011

Flere links om Kalkgraven

https://gst.dk/: Kort og Matrikelstyrelsen. Nye og gamle kort.

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/karlstrup-kalkgrav: Morten Pedersen: Cement til København

http://kystarkiv.dk/naturen/karlstrup/karlstrup.htm: Hjemmeside om Kalkgraven

https://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=27327: Fund af dyr og planter