Arrangementsgruppe

DN Solrød har flere frivillige der arrangerer ture typisk inden for arrangørens interesseområde. Er du fx. den store fortæller og har lyst til at øse ud af din viden

Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Solrød til fugleture, vandreture, affaldsindsamlinger osv. 

 

Lokale sager

DN Solrød arbejder vi med lokale sager.  Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår I sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så I kommer til at kende jeres kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Husk at give ros eller ris til myndighederne og lodsejere og fortæl om jeres sejre gennem lokalpressen. Det kan også være gennem et arrangement, f.eks. ”XX store lokale sag – sådan blev resultatet”. Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde med sager?

Selvom du ikke har den store erfaring, kan du altid blive støttet af en af de garvede bestyrelsesmedlemmer.

Gennem arbejde med lokale sager er det oftest nødvendigt med kendskab til lovgivningen, eller ved hvor den fornødne viden kan findes. Som frivillig opfordres du til at følge nogle af de mange kurser, DN udbyder gennem Naturens Universitet. Her kan du få viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven, klima problemstillinger osv., og endelig kan I altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.

Ved arbejde med lokale sager gennemgås aktuelle sager. Om nødvendigt skriver vi sammen eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

 

Naturpleje

Der er flere områder i Solrød som kommunen ikke magter at pleje. Derfor mødes vi i løbet at sommer/efterår og plejer udvalgte arealer i Solrød. Det kan være alt fra le-slåning, bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter.