Strandens plantezoner

Vandet i Køge Bugt er brakvand med en saltholdighed på 0,8 – 1,2 promille. Der er således omkring 8-12 gr. salt i hver liter vand. I de store oceaner er saltholdigheden omkring 35 promille. Det har betydning for plantelivet i havet og på stranden.

Forstranden strækker sig op til klitten. Vind og bølger skaber urolige forhold, og der aflejres tang og fedtmøg. Det giver næring til Strandarve, Strandsennep og Kruset Skræppe, som ofte danner tætte beplantninger nærmest klitten, hvor der er mest ro.

Klitten nærmest havet kaldes Den hvide klit, da der her tit er åbne områder uden planter. Marehalm, Sand-Hjælme, Strandært, Gul Snerre kan vokse her, hvor vinden blæser nyt sand op.

Hvor der er mere læ kan Rejnfan, Stedmoderblomst og Nikkend Kobjælde brede sig. Her er ikke frit sand og klitten kaldes derfor Den grå-grøn klit.

Her ved Trylleskoven er der længst væk fra havet et smukt strandoverdrev, hvor Harekløver, Nikkende Kobjælde, Due-Skabiose og Djævelsbid trives.

Områdets invasive planter

Rosa Rugosa også kaldet Rynket Rose eller Hybenroserne er en invasiv (indvandret/indført) plante, der ikke hører til i den vilde natur i Danmark. De er dog smukke og forhindrer sandflugt, men de breder sig uhæmmet og forhindrer den naturligt hjemmehørende plantevækst i at brede sig.

Grundejere og vejlaug opfordres til at gøre en indsats for at fjerne hybenroserne og erstatte dem med hjælme og marehalm. Dette skal dog gøres efter tilladelse af og i samarbejde med kommunen.

Der findes masser af gode råd til bekæmpelse af invasive planter, se eksempelvis Naturstyrelsen hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Publikationen på https://mst.dk/media/117023/invasive_plantearter.pdf giver også gode råd til bekæmpelsen af Rynket Rose og andre invasive planter

Du kan læse mere om naturpleje og lovbestemmelser vedr. stranden på Solrød kommunes hjemmeside www.solrod.dk under menupunkt: Vand og natur  Stranden - https://www.solrod.dk/borger/vand-og-natur/stranden