Årsrapport 2015

Grønt Råd møder:

5 møder blev afholdt i Grønt Råd med deltagelse af 1-2 bestyrelsesmedlemmer:

 • 20. september 2015
 • 29. januar 2015
 • 28. maj 2016
 • 09. juni 2015
 • 24. september 2015

Referat fra Grønt Råd møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside (http://www.solrod.dk/politik/%C3%B8vrige-raad-og-udvalg/referater-fra-groent-raad)
 

Gudernes Stræde møder:

Gudernes Strædes venner afholdt 8 møder ligeledes med deltagelse af 1-2 bestyrelsesmedlemmer:

 • 06. oktober 2014
 • 12. februar 2015
 • 17. marts 2015
 • 09. april 2015
 • 27. april 2015
 • 09. juni 2015
 • 10. august 2015
 • 14. september 2015

Mødereferater mm. Fra disse møder findes på www.dropbox.com. Kontakt DN Solrød hvis der ønskes adgang til referaterne. Der kommer nye foldere i efteråret!

Bestyrelsesmøder:

Siden sidste årsmøde blev afholdt 5 bestyrelsesmøder i DN Solrød:

 • 20. oktober 2014
 • 27. januar 2015
 • 25. marts 2015
 • 25.maj 2015
 • 25. august 2015

Regionalt Samråd Sjælland:
2 bestyrelsesmedlemmer deltog i det årlige Region Sjælland Samråds (RSS) møde i Roskilde 26. februar 2015

Andre møder:

 • 14. april 2015: Debatmøde om følgerne af Karlstrup-Karlslundemose projektet. Vinterens oversvømmelser. 2 bestyrelsesmedlemmer deltog.
 • 15. april 2015: Strandvandring for at få inspiration til Solrød Kommunes forespørgsel vedr. ”Projekter til stranden”.
 • 12. maj 2015 Borgermøde om ”Risikostyringsplanen”. 4 bestyrelsesmedlemer. deltog

Projekter:
DN Solrød arbejdede intensivt på etablering af et fugletårn i Karlstrup mose, se nedenstående afsnit.

DN deltog også i projektarbejdet med etablering af den kommende Hedebosti, se nedenstående afsnit.

Fotoudstilling:
DN Solrød afholdt i samarbejde med Solrød Foto- og Computerklub en stor fotoudstilling på biblioteket i december måned (2014).

Fugletårn i Karlslunde mose:
Arbejdet i projektgruppen intensiveredes i efteråret. Finansieringen faldt på plads således at Friluftrådets Tips- og Lottomidler bevilligede 78.900 kr., Hedebostien 75.700 kr. og Greve kommune 67.196 kr. mens DN ydede de sidste 7.500 kr.
Bondeskovgaard Naturbyg i Osted arbejdede ihærdigt, da jorden endelig var tilpas tør, og tårnet kunne indvies d. 30. 06. med deltagelse af 75-100 lokale og tale af formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Greve, Henrik Stuckert. Endnu mangler dog Naturstyrelsens godkendelse af de flotte fugletavler, der skal opsættes i tårnet. Dette har været en langsommelig og besværlig proces bl.a. pga. sommerferien. Vi håber de snart er på plads.

Hedebostien:
Formanden har deltaget i en del møder. DN Solrød har påtaget sig at medvirke til oplevelsesdelen og ser opførelsen af fugletårnet som opfyldelsen af denne forpligtelse. Hedebostien har fået ændret det planlagte forløb, da lodsejere ikke ville indgå aftaler om passage på de givne vilkår.

Frokostplads ved Trylleskoven:
I de første måneder af året opførte Bondeskovgaard Naturbyg den projekterede picnicplads med borde/bænke, bålpladser, legeskib, hegn og ikke mindst den overdækkede pavillon. Det er blevet et særdeles eftertragtet område, der benyttes af såvel københavnske børnehaver som lokale familier. Frokostpladsen indviedes 10. juni med grillpølser og borgmestertale. 125-150 mennesker deltog.


Arrangementer:

 • 26. januar 2015: Foredrag i Fritids- og Aktivitetscenteret af Kjeld Hansen: ”Folk og fortællinger fra det tabte land”. Små 60 deltog i denne inspirerende aften. God spørgelyst og debat.
 • 19. februar 2015: Ulla Greve fortalte om sine oplevelser med at fotografere svanefamilien ved Staunings Ø. 25-30 tilhørere. Meget flotte fotos, men desværre drillede teknikken med projektoren.
 • 19. april 2015: Affaldsindsamling. Formanden opfordrede vejlaug, grundejerforeninger, beboerforeninger og institutioner til at deltage. I Havdrup arrangerede man affaldsindsamling og der blev ryddet op i naturen.
 • 21. maj 2015: Nattergaletur i samarbejde med AOF Solrød. 65 deltagere, hvilket er færre end normalt, fik en dejlig aften med præsentation af fugletårnet, nattergale og mange andre fugle. Afsluttende med pølse og øl/vand som traditionen byder. 3 hold med vores dygtige guider.
 • 07. juni 2015: Kystvandring langs stranden i samarbejde med Hjerteforeningen. 30 deltagere havde en dejlig tur.
 • 19. juli 2015 Årets fugletur til Staunings Ø. 45 deltog på en dejlig sommersøndag. Det er en god tradition med en dygtig guide.
 • 29. august 2015: Efter et par års fravær deltog vi igen i Fritid i Solrød, hvor vi havde et rimeligt men ikke overvældende, besøg på vores stand. God PR for DN.
 • 13. september 2015: Naturens dag: Traditionen tro gennemførte vi i samarbejde med AOF årets vandretur ad Gudernes Stræde med 2 bestyrelsesmedlemmer som guider. Dette var DN Solrøds markering af Naturens Dag. Næste år forsøges turen placeret i Vandrefestival-regi med den PR, det medfører.
 • 19. september 2015: Geologiens Dag markeres med en tur til Karlstrup Kalkgrav. Dygtig geolog guider gennem dagen sammen med 1 bestyrelsesmedlem. 50 meget interesserede børn og voksne fra nær og fjern deltog. Vores dejlige naturlokalitet præsenterede sig flot i det gode vejr.