Årsrapport 2017

Danmarks Naturfredningsforening har pr 1. oktober 2017 428 medlemmer i Solrød, hvilket er en stigning på 49 siden sidste årsmøde

DN Solrød afholdt årsmøde tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19-22 Årsmødet blev holdt i Aktivitets og Frivillighedscentrets Store sal (Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand) Der var ca 10 mødedeltagere. På mødet blev gjort status på det meget aktuelle emne om kystsikring i Solrød. Derefter startede det officielle årsmøde hvor der blev DN Solrøds aktiviteter og udfordringer i det forgangne år. Desuden var 2 bestyrelsespladser på valg. I forlængelse af årsmødet holdt journalist, forfatter og økologisk landmand Kjeld Hansen foredrag om hans aktuelle bog 'Det store svigt".

Dagsordenen var

 1. Valg af dirigent

 2.  Bestyrelsens årsberetning med efterfølgende debat

 3.  Valg til bestyrelsen

 4.  Forslag fra medlemmerne

 5.  Eventuelt

 6. Foredrag af Kjeld Hansen

DN Solrød deltog i 2017 i adskillige møder, projekter og arrangerede flere ture og arrangementer

DN Solrød afholdte 5 bestyrelsesmøder i 2017

 1. jan. 2017 Bestyrelsesmøde
 2. mar. 2017 Bestyrelsesmøde
 3. maj 2017 Bestyrelsesmøde
 4. aug. 2017 Bestyrelsesmøde
 5. okt. 2017 Bestyrelsesmøde

Grønt Råd møder i Solrød med deltagelse af DN Solrød:

 1. mar. 2017 Ordinært møde
 2. maj 2017 Ordinært møde
 3. sep. 2017 Dialogmøde med borgmesteren. Året afsluttes med dialogmøde med borgmesteren
 4. sep. 2017 Beboermøde i Gl. Havdrup. Traditionen tro mødtes Grønt Råd på skift hos landsbyernes borgere

Referater fra Grønt Råd møder offentliggøres på kommunens hjemmeside, se

http://www.solrod.dk/politik/%C3%B8vrige-raad-og-udvalg/referater-fra-groent-raad.

Møder i Kystsikringsgruppen:

06 feb. 2017 Ordinært møde

30 mar. 2017 Tur for besigtigelse af klitten fra Solrød Strandpark til starten af laguneområdet

10 apr. 2017 Ordinært møde

07 sep. 2017 Projektet ændret i Natura 2000 Staunings Ø.

Følg med i kommunens klimasikring her: http://www.solrod.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/klimatilpasning

13 ture og aktiviteter gennemførtes i 2017

DN Solrøds bestyrelse blev konstitueret efter sidste årsmøde 11. oktober 2016 med følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand: Jens Garde
 • Næstformand: Martin Wagner
 • Kjeld Ejdorf
 • Dorte Mølgaard Linder
 • Bent Bjørnsgaard
 • Egon Petersen
 • Suppleant: Andreas Møller Petersen

Medlemmerne på valg blev alle genvalgt, så bestyrelsen fortsætter uændret.