I DN Solrød har vi planlagt følgende ture og aktiviteter i 2023. Husk at sætte kryds i kalenderen.

 •  Affaldsindsamling,  søndag, 26. mar 2023, Det blev til ca 6 smågrupper som rydte op i Solrød Strand by, Havdrup og den fredede Karlstrup mose 
 •  Tur i bakkerne De 7 høje, Havdrup, lørdag 29. april 2023. På denne flotte dag havde vi en spænde gåtur hvor Egon Petersen fortalte små anekdoter til  15 friske tilhører
 • Nattergaletur i Karlstrup mose, torsdag, 25. maj 2023, kl. 19:30
 • Fugletur til Staunings ø  søndag, 16. juli 2023, kl. 09:00-12 :00
 • Sommerfuglejagt i Trylleskoven, søndag, 20. august 2023, kl. 11:00-13:00
 • Søndagstur på Stranden,  søndag 27. august 2023 kl 10:00-12:00
 • Naturens dag: Byg dit eget Insekthotel, søndag, 10. september 2023, kl. 13:00-16:00
 • Fosiljagt i Kalkgraven lørdag den 30. september kl. 14:00-16:00.
 • Årsmøde i DN Solrød,  torsdag, 26. oktober 2023, kl. 19:00-21.00
 • Solrød holder vejret, søndag den 29. oktober 2023, kl. 12.00

Året afsluttes med Årsmøde d. 26. oktober 2023 kl  19.00 på biblioteket hvor der gøres status på årets  aktiviteter.

Når vi nærmer os datoerne vil du kunne få yderligere information om arrangementerne blandt andet på denne hjemmeside, i nyhedsbreve, på Facebook samt DNs turkalender.

I DN Solrød gennemførte  følgende ture og aktiviteter i 2022 
 • Affaldsindsamling . I DN Solrød indsamler vi søndag 3. april 2022 kl 10-12. Find en af de planlagte indsamlingsgrupper på https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/ .Vælg filter og derefter vælge Solrød kommune. 
 • Nattergaletur i Karlstrup mose den 2. juni 2022
 • Byg et insekthotel i Havdrup Nyskov den 10. september 2022
 • Fugletur på Staunings Ø den 17. juli 2022 kl 9-12. Vi mødes  på P-pladsen ved Jersie Strandpark
 • Årsmøde d. 27. oktober 2021 kl  19.00
I 2021 DN Solrød herskede COVID-19 stadig og DN måtte sætte begrænsninger på antal deltagere  på både ture og arrangementer. 
 • Affaldsindsamling . I DN Solrød indsamler vi søndag 18. april 2021. Find en af de 14 indsamlingsgrupper på https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/ .Vælg filter og derefter vælge Solrød kommune.  Der er indsamlinger der starter fra Trylleskoven (P-pladsen), Solrød Landsby (v. Kirken), Solrød Center (v. Rådhuset), Maglekæret 5, Jersie Station, Jersie Mose, Kalkgraven, Havdrup Center, Havdrup (v. Fiskebroen), Havdrup til Solrød (p-pladsen v. Stenløkke), Gl. Havdrup (v. Kirken).
 • Geologitur til Karlstrup Kalkgrav – 8. maj 2021
 • Nattergaletur – 27. maj 2021
 • Fugletur til Staunings Ø – 18. juli 2021
 • Hop i havet - 22. august 2021
 • Geologitur til Karlstrup Kalkgrav 25. september 2021 kl 14-16
 • Fortællinger om Køge Bugt Stenrev - 30. september 2021
 • Debataften med KV politikkerne - 28. september 2021 kl 19. Et velbesøgt arrangement hvor opstillede partier til kommunalvalget kunne præsentere deres holdninger  og indsatser, som de ville arbejde for. 

Året blev aflsuttet med Årsmøde d. 24. november 2021 kl  19.00 i lokale 25 på biblioteket, 1. sal hvor der blev givet status på årets  aktiviteter. På Årsmødet havde vi foredrag af kommunens biolog Maria Astrup.. Maria indledte mødet med seneste nyt om "Solrød - Danmarks vildeste kommune". 

Bestyrelsen havde  3 bestyrelsesmøder i 2021 (23/3, 18/8 , 27/10)

2020 gik samfundet i stå som følge af COVID-19 og flere planlagte ture måtte udskydes og helt aflyses. Dette var på grund af forsamlingsforbud. Vi fik dog holdt enkelte arrangementer

2019  havde DN Solrød tradition tro spændende ture og aktiviteter på programmet:

 • 31. marts 2019: Affaldsindsamlinger.
 • 26. maj 2019: Kystvandring
 • 6. juni 2019: Nattergaletur
 • 21. juli 2019: Fugletur til Staunings Ø
 • 14. aug 2019: Botanisk tur til Karlstrup Kakgrav
 • 22. sept. 2019: Geologisk dag i Karlstrup Kalkgrav
 • 29. okt 2019 Årsmøde med et spændende filmarrangement . 

 

2018 var et travlt år med flere spændende ture og arrangementer: 

Affaldsdagen 22. april 2018: Her opfordres vejlaug og beboerforeninger til at gøre en indsats i deres lokalområder. DN Solrød deltog ved opsamling af affald i Havdrup. Igen i år var der desværre alt for god ”fangst”.

Nattergaletur 24. maj 2018: 80 interesserede havde en dejlig tur i Karlstrup-Karlslunde moser. 4 guider vejledte hver sin gruppe.

Kystvandringen 10. juni 2018: Desværre mødte kun 1 deltager. Hjerteforeningens 2 bestyrelsesmedlemmer og vores guide Dorte Linder gennemførte på en dejlig dag med den enlige deltager.

Vilde blomsters dag 17. juni 2018: Sammen med DN fra Greve, Ishøj-Vallensbæk og Albertslund så 60-70 personer især på vilde orkideer ved Hundie Havn.

Fugletur til Staunings Ø 15. juli 2018: Her deltog 25-30 personer på den årlige, oplevelsesrige fugletur, hvor de bl.a. så både fiskeørn og havørn.

Botanisk tur til Trylleskoven 6. aug. 2018: 80 personer fik et godt indtryk af floraen i det tørkeramte område med hede, strandoverdrev og nåleskov.

Gudernes Stræde vandring 9. sept. 2018: 18 personer gik i det flotte vejr de 9,5 km til Snoldelev Kirke. Dorte Linder guidede igen om kultur og natur.

Greve Skov 23. sept. 2018: Sammen med DN Greve oplevede ca. 25 deltagere plantevæksten i den få år gamle skov.

Svampetur til Bistrup Skovene 30. sept. 2018: Sammen med DN Lejre fandt deltagerne mange svampe og lærte at skelne spiselige fra giftige.

Nedenfor kan du læse om eksempler på vores ture og arrangementer i 2017.

 • 25. jan. 2017: Chili-film viser naturfilm i Solrød Aktivitetscenter. 30 deltagere.
 • 02. apr. 2017: Affaldsindsamling i Havdrup. Ca. 20 børn og voksne deltog og indsamlede12 sække + 1 indkøbsvogn, 1 cykel og en del løst jern.
 • 06. maj 2017: Guide for SFO-Oplysning i Karlstrup Mose. 2 timers rundtur m. orientering om natur- og klimatilpasningsprojektet.
 • 20. maj 2017: Høslæt i Bakkerne i Havdrup, hvor 8 aktive havde en dejlig, lærerig dag under ledelse af Karen Filskov Petersen. fra sekretariatet. Solrød Kommune havde doneret 7 leer, høtyve og høriver, så der er grej til flere høslætdage. Græsset blev af lokal landmand kørt til Solrød Biogas. God presseomtale.
 • 01. juni 2017: Nattergaletur i Karlstrup Mose. Igen i år ca. 100 deltagere / 4 guider.
 • 11. juni 2017: Kystvandring langs stranden. 15 deltagere i godt humør.
 • 09. juli 2017: Gåtur for etablering af trampesti i Karlstrup Mose. 12 deltagere deltog aktivt indtil gruppen måtte vende om pga. høj bevoksning.
 • 16. juli 2017: Fugletur til Staunings Ø. 35 deltagere og mange fugle, bl.a. Dværgmåge, Havterne og Alm. Kjove
 • 26. aug. 2017: Fritid i Solrød. DN var repræsenteret med stade, som havde fokus på Giftfri Have. Pænt besøg og stor interesse for Giftfri Have.
 • 02. sep. 2017: Høstfest i Havdrup. DN deltagelse måtte aflyses pga. manglende bemanding.
 • 03. sep. 2017: Vandretur ad Gudernes Stræde. 18 deltagere havde en oplevelsesrig dag i strålende sol.
 • 10. sep. 2017: Naturens Dag. Bustur til fredede områder i Solrød. Der blev serveret morgenkaffe og let frokost. 56 tilfredse deltagere.
 • 16. sep. 2017: På Geologiens Dag havde vi under temaet: Kalk, flint og fossiler arrangeret tur i Karlstrup Kalkgrav. 28 deltagere med hammer og mejsel deltog. Mogens Marker var igen i år turens dygtige guide.
 • 31. okt. 2017: Årsmøde med foredrag: Det store svigt v/ Kjeld Hansen

 I 2016 gennemførte DN Solrød adskillige arrangementer. På denne side kan du læse om årets ture og arrangementer.

Nedenfor kan du se eksempler på vores ture og arrangementer i 2016

DN var tilstede ved Fritid i Solrød 2016

Fritid i Solrød er et årligt arrangement i Solrød kommune, hvor idrætsforeninger og interesseorganisationer præsenterer deres aktiviteter.
Solrød Center dannede lørdag den 27. august 2016 rammen om årets fritidsudstilling ”Fritid i Solrød”. Ligesom de foregående år var rigtig mange foreninger og aftenskoler repræsenteret på udstillingen
Danmarks Naturfredningsforenings Solrød afdeling var tilstede med en pavillon med billeder, konkurrencer og en natursnak med en DN repræsentant.

Dejlig vandretur på Gudernes stræde

For 8. gang præsenteres vandreruten, som har fået navn efter inspiration af forfatteren Martin A. Hansens novelle

Gudernes Stræde sammenkæder naturen og landskabets kulturhistorie.

I Solrød var vi de første til at præsentere vandreruten, der fra Mosede Havn gennem Lejre forbinder Køge Bugt med Isefjorden.

I 2016ngik søndagens tur ad den del af Gudernes Stræde, som går gennem Solrøds grønne natur fra Firemileskoven, ad de gamle landeveje gennem Karlstrup og Hastrup, og videre forbi Havdrup og Snoldelev moser til Snoldelev Kirke.


Turens længde er på ca. 9 km. og blev i regi af AOF guidet af vores guider Dorte Mølgaard Linder og Martin Wagner, DN, der undervejs fortalt om natur og kulturminder.

Vejrguiderne var ikke med os på dagen, men deltagere trodsede vejret og fik frisk luft og nye perspektiver på natur og kulturhistoriske tildragelser under turen.

Turen går langs veje, marker og moser. I 2013 foregik turen på en dejlig sensommerdag

Foto: Martin Wagner
Turen 4. september 2016 foregik på en regnfuld dag. Når man færdes i naturen skal man huske at klæde sig på til lejligheden
Foto: Martin Wagner

Gudernes Stræde turene arrangeres i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening i Solrød og AOF i Solrød.

Yderligere oplysninger:
Per Bringsjord på tlf.: 56 14 72 21 eller mail: umik@mail.dk">umik@mail.dk
Jens Garde på tlf.: 56 13 13 54 eller mail: solrod@dn.dk" target="_blank">solrod@dn.dk

Naturens Dag 2016 med Giftfri have og bier

i 2016 afholdte DN Solrød  Naturens dag med bier og giftfri haver. Det muligt at se en lille og meget smuk GIFTFRI HAVE i Havdrup, hvor der også var plads til et par bistader..

Bierne er vores travle venner. De arbejder dagen lang med at samle nektar til deres vinterforråd. Samtidig kommer de til at bestøve planterne, som således kan formere sig.
 
Mens eftermiddagskaffen serveret fortalte havens ægtepar om arbejdet med bier og blomster. På dagen kunne deltagerne få hjælp til at tilmelde deres have til GIFTFRI HAVE.

Vi mødtes søndag den 11. september 2016 Milton og Liselotte Andersen i Havdrup.

Læs mere om arrangementet på http://tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/15929.

På http://www.giftfri-have.dk/ kan du læse mere om Giftfrihave, samt tilmelde din egen have.

Geologitur til Karlstrup Kalkgrav

Vil du være med til at finde forstenede dyr i Karlstrup Kalkgrav?
Ved du, hvornår dinosaurerne døde, og hvad der i øvrigt skete dengang - for 63 millioner år siden?
Det får du meget mere at vide om, når vores to guider svarer på spørgsmål og fortæller om, hvad skrænternes fiskeler og kalk gemmer. Gennem mere end 100 år - og især efter 2. verdenskrig - har man her gravet efter kalk, så der nu er et enormt hul, der er kendt som et af Solrøds smukkeste naturområder.
Lørdag d. 17. september kl. 14 mødes vi på P-pladsen ved Silovej. Medbring hammer og gerne en mejsel, så har du størst chance for at få et forstenet søpindsvin, vættelys eller et andet fossil med hjem..

Arrangør:
Danmarks Naturfredningsforening,

Turledere
Dorte Monggaard og Mogens Marker.

Find forstenede dyr i Karlstrup Kalkgrav

Hvornår uddøde dinosaurerne, og hvad var det egentlig, der skete dengang - for 63 millioner år siden?
Svarene på de to store spørgsmål kan findes i Karlstrup Kalkgrav, hvor det berømte fiskeler fra kridttiden er synligt ved bredden af den store sø.

Hvad leret og kalken kan fortælle om Jordens og Danmarks historie, bliver den røde tråd, når guider fra Danmarks Naturfredningsforening i Solrød viser rundt i kalkgraven lørdag den 17. september kl. 14 - 16.

Arrangementet er et led i Geologiens Dage, der finder sted over hele landet i geologisk interessante områder.

Det gælder i allerhøjeste grad for Karlstrup Kalkgrav, som ligger ved Silovej vest for Solrød Strand.  Her blev der i over 100 år udvundet kalk, som ligger direkte under muldjorden.  Og ved at se nærmere på de store skrænter, der fører ned til søen, kan man aflæse de geologiske lag, der blev dannet for millioner af år siden – samtidig med Stevns Klint.

Foto: Ib Søgaard

Flotte fossiler i kalkgraven

I dag ligger kalkgraven som et spændende naturområde, som har fået sit eget specielle dyre- og planteliv. Men graver man lidt i kalken, finder man flotte fossiler, som fortæller om et helt andet liv, som foregik under anderledes barske geologiske og klimatiske forhold, fortæller Jens Garde, der er formand for DN i Solrød.

Han opfordrer alle interesserede til at gå med på turen, som både handler om Solrøds undergrund og om den store kalkproduktion, der foregik ved Karlstrup landsby. Især efter 2. verdenskrig kom der fart på kalkudvindingen, og i løbet af få år opstod den store grav, som senere blev til Karlstrup Kalkgrav. Mange typehuse fra disse år er bygget med mørtel fra Karlstrup.

Lørdag den 17. september kl. 14-16 vil geolog Mogens Marker og turistfører Dorte Mølgaard Linder vise rundt i Kalkgraven og fortælle om stedets historie og forhistorie. Det anbefales at medbringe hammer og mejsel, hvis man selv vil prøve at finde nogle af de forstenede planter og dyr, der er bevaret i kalken.

Det er Statens naturhistoriske Museum, der sammen med lokale arrangører står for Geologiens dage. I år er det 13. gang, der på denne måde sættes fokus på Danmarks geologiske og biologiske historie. Det samlede program for hele landet kan ses på www.geus.dk.