Foto: Ib Søgaard

Man kan få et kig ned i landskabsdannelsen gennem millioner af år i Karlstrup Kalkgrav.

Karlstrup Kalkgrav er et rekreativt område i Solrød Kommune, der specielt i sommerhalvåret besøges af mange, som går på opdagelse eller blot nyder den storslåede natur.

Karlstrup Kalkgrav ligger i Solrød - lige sydøst for den lille landsby Karlstrup og ca. 10 km nord for Køge i området mellem Silovej, Højagervej og Tåstrupvej.

Stedet er det samme som det tidligere Kagstrup Kalkværk. Karlstrup Kalkgrav dækker et areal på 30 ha. Heraf udgør søen 6 ha., og er en del af Karlstrup Skov, som er navnet på hele området, som rummer kalkgraven.

Det op til 2000 meter tykke kalklag i området er dannet i Kridttiden for 100-60 mio år siden og i Danientiden for 65-60 mio år siden. Dengang var store dele af Danmark dækket af hav, hvor der levede forskellige dyr og alger. Når de døde, sank de til bunds og dannede i løbet af de mange år det tykke lag af kalk. Kammerherre Carlsen fra Gl. Køgegård startede brydningen af kalk i 1843, og først i 1975 ophørte Aalborg Portland Cement med at bryde kalk.

En pumpe holder konstant vandstanden 4 meter under vandstanden i Køge Bugt. I og omkring søen findes et rigt dyreliv.

Skrænternes kridtlag rummer mange forsteninger, blandt andet søpindsvin, koraller og hajtænder.

I dag ligger kalkgraven som et spændende naturområde, som har fået sit eget specielle dyre- og planteliv. Men graver man lidt i kalken, finder man flotte fossiler, som fortæller om et helt andet liv, som foregik under anderledes barske geologiske og klimatiske forhold.

Alle interesserede opfordres til at gå en tur i området gerne på en af de arrangerede ture i området. På de guidede ture kan du høre om Solrøds undergrund og om den store kalkproduktion, der foregik ved Karlstrup landsby. Især efter 2. verdenskrig kom der fart på kalkudvindingen, og i løbet af få år opstod den store grav, som senere blev til Karlstrup Kalkgrav. Mange typehuse fra disse år er bygget med mørtel fra Karlstrup.

På Geologiens Dage i september sætter Statens Naturhistoriske Museum fokus på Danmarks geologiske og biologiske historie. Gennem Geologiens Dage sættes fokus på Danmarks geologiske og biologiske historie. DN Solrød arrangerer i den anledning tur til kalkgraven, hvor vores guide fortæller om fossiler og den store kalkproduktion, der især efter 2. verdenskrig blomstrede op. Mange typehuse er i disse år bygget med mørtel fra Karlstrup. På turen er der mulighed for at gå på fossiljagt efter forstenede søpindsvin, vættelys og aftryk efter andre af fortidens dyr

Det samlede program for hele landet kan ses på www.geus.dk.

Foto: Ib Søgaard

Der er gode adgangsforhold til området som dog ikke er velegnet for dårligt gående. Der er sti for gående hele vejen rundt langs søen og en mindre sti på kalkgravens overkant.

Der er gode fiskemuligheder. Bemærk dog at Solrød Sportsfiskerklub "Regnbuen" har fiskeretten.

Der kræves dags- eller gæstekort for at fiske lovligt i søen, der er en "put and take" sø. Dagskort købes i Q8, Motelvej 1, 2690 Karlslunde - lige ved motorvejens afkørsel 30 Solrød N. Se også: www.solrodsportsfiskerklubregnbuen1979.dk

Kørende til kalkgraven skal parkere på den dertil indrettede parkeringsvej på Silovej. Der er parkering forbudt på Tåstrupvej og Højagervej.

Kalkgraven ejes og forvaltes af Naturstyrelsen og er en naturperle i Solrød Kommune.