Kløverstier er et landsdækkende stikoncept, hvor 4 motionsruter af forskellig længde udspringer i et fælles centralt punkt med en Kløversti-pæl.

I Solrød står pælen ved springvandet ved Solrød Rådhus. Stiernes længde er hhv. 2½, 5, 7½ og 10 km.

Læs mere om kløverstierne på: www.solrod.dk

Alle stierne er markeret med pæle med kløverstiens logo.