I bronzealderen blev der etableret mange gravhøje, og i Solrød ligger der 8 gravhøje. Gravhøjene ligger i en række og antages at have fulgt en af bronzealderens vejføringer.

Det er muligt at gå til gravhøjene ad markvejen over Nidogårds jorder. Da markvejen er privat, skal man sørge for en tilladelse fra ejeren, før turen påbegyndes. Dette kan gøres ved at ringe til Henrik Winther-Olsen på telefon 40 37 65 50.

Der er endvidere fint udsyn over højene fra det grønne område ved Annexkirkegården i Solrød, hvor en af højene ligger.

Ved adgangen via Nidogården til højene står en informationstavle, der fortæller mere om den kulturhistoriske baggrund.