På denne side kan du via undermenuerne læse mere på om Solrøds fredede naturområder. Foruden kommunens 5 kirker er følgende områder fredet:

Staunings ø

Havdrup mose

Karlstrup mose

Solrød strandparken

Trylleskoven

Gravhøje

På www.fredninger.dk kan du også finde og læse om Solrøds kommunes fredninger ved at skrive "Solrød" i hjemmesidens søgefelt.

Endelig kan du læse om fredningerne på bl.a. www.kystarkiv.dk og Solrød kommunes hjemmeside.

Kirkerne er beskyttet gennem de såkaldte provst Exner fredninger og naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (lovens § 19). Nedenfor linkes til kirkernes fredningsbekrivelse, samt deres respektives web sites.