På denne side kan du via undermenuerne læse mere på om Solrøds fredede naturområder. Foruden kommunens 5 kirker er følgende områder fredet:

Staunings ø

Havdrup mose

Karlstrup mose

Solrød strandparken

Trylleskoven

Gravhøje

Der findes flere hjemmesider, som beskriver  Solrøds kommunes fredninger, fx. www.fredninger.dk. www.kystarkiv.dk og Solrød kommunes hjemmeside.

Kirkerne er beskyttet gennem de såkaldte provst Exner fredninger og naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (lovens § 19). Nedenfor linkes til kirkernes fredningsbekrivelse, samt deres respektives web sites.