Høringssvar om Solrød erhvervskile

Solrød kommune afholdt 28. oktober 2019 et borgermøde om en revideret udgave af Lokalplan 702.1 Solrød Erhvervskile.
Ved nærlæsning af lokalplanen ses det at kommunen påtænker at fjerne ca. halvdelen af en fredskov ved Solrød Erhvervskile. Danmark Naturfredningsforening Solrød og DOF har sendt et høringssvar til kommunen den 6. november 2019