Årsmøde 2022

DN Solrød afholdt årsmøde tirsdag den 27. oktober 2022. kl. 19-22

Årsmødet blev holdt i Solrøds Biblioteks store mødelokale

Der var ca 10 mødedeltagere.

På mødet blev gjort status på det meget aktuelle emne om at gøre Solrød mere vild. Det har Birkengen gjort noget ved hvilket Vagn Holgaard levende fortalte om.

Derefter startede det officielle årsmøde. DN's lokale organisationskonsulent Kristian Ørsted Pedersen styrede mødet som dirigent

På mødet blev gennemgået DN Solrøds aktiviteter og udfordringer i det forgangne år.

Desuden var 2 bestyrelsespladser på valg. Foreningens mangeårige formand Jens Garde takkede af. Det samme gjorde DN Solrøds nestor Kjeld Ejby. Stafetten til at videreføre DN Solrød gik til Martin Wagner, der på det efterfølgende konstitueringsmøde takkede for tillidshvervet som Formand for SN Solrød.
Ingen